Podrobnosti záznamu

Název
    Významný sprašový profil u Čejkovic na jižní Moravě (34-21 Hustopeče)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Havlíček, Libuše Smolíková, Michal Vachek
Další názvy
    A significant loess section near Čejkovice (southern Moravia)
Autor
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
    Vachek, Michal
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Strany
    s. 127-128
Rok
    2002
Poznámky
    1 obr., 2 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    geologie regionální
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    mikromorfologie půdní
    pedogeneze
    půda fosilní
    spraš
    terciér
    vídeňská pánev
Geografické jméno
    Čejkovice (Hodonín)
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    34-21
    Čejkovic
    Hustopeče
    Jižní
    Moravě
    Profil
    Sprašový
    Významný
Abstrakt (anglicky)
   About 5 m thick loess sequence with three intervening palaeosols is exposed in the eastern part of the Čejkovice village. The lowest palaeosol (3) represents a typical braunlehm. The younger soil (2) is of chernozem type and the upper one represents again a typical earthified braunlehm. Stratigraphically both braunlehms represent either PK VII (early Middle Pleistocene); nevertheless a higher age can not be excluded. Several breaks (hiatuses) in deposition were identified within the loess sequence which strongly resembles that at Ježov. The occurrence of typical chernozems (No. 2), analogous typologically with those of Upper Pleistocene, are very rare in such a stratigraphical context and are therefore, of prime importance
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012