Podrobnosti záznamu

Název
    Větrná abraze terciérních křemenců na Salesiově výšině u Oseka : 02-32 Teplice
Údaj o odpovědnosti
    Lucie Doležalová
Další názvy
    Wind abrasion of Tertiary quartzites on Salesius Hill near Osek
Autor
    Doležalová, Lucie
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Strany
    s. 65-66, Příl. 4
Rok
    2006
Poznámky
    1 diagr. v textu, 1 fot. v Příl. 4
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Klasifikační znak
    55(1)
    551.3
    912
Skupina konspektu
    55
    912
Předmětová skupina
    abraze
    geologie regionální
    kvarcit
    kvartér Českého masivu
    mapa geologická
    morfologie eolická
    pleistocén
    severočeská pánev
    vítr
    zvětrávání
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Mostecká pánev-Salesiova výšina
Klíčové slovo
    02-32
    Abraze
    Křemenců
    Oseka
    Salesiově
    Teplice
    Terciérních
    Větrná
    Výšině
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012