Podrobnosti záznamu

Název
    Větrná energie, člověk a krajina v proměnách času
Autor
    Frantál, Bohumil
    Kallabová, Eva
    Nováková, Eva
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Historická geografie. Miscellanea
Svazek/č.
    Roč. 35, č. 1
Strany
    s. 379-396
Rok
    2009
Poznámky
    Autoři celkem: 3
    Projekt: KJB700860801, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Wind energy, humans and landscapes in the changes of time
    Rozsah: 18 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Czech republic
    local identity
    regionalization
    wind
    wind energy
    wind power plants
Klíčové slovo
    času
    člověk
    Energie
    Krajina
    Proměnách
    Větrná
Abstrakt (česky)
   Cílem příspěvku je srovnání využívání energie větru v historické (mlýny) a současné (elektrárny) krajině v hranicích dnešní České republiky. Hodnoceny jsou lokalizační a realizační faktory, regionalizace těchto vertikálních staveb a percepce ve smyslu lokální identity a vlivu na krajinný ráz.
Abstrakt (anglicky)
   The objective of the paper was to compare the utilization of wind power in the historical (mills) and the modern (power plants) landscape on the territory of the nowadays Czech Republic. The authors assessed the location, implementation and regionalization of these vertical structures and also their perception in the sense of local identity and the influence on the landscape character.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012