Podrobnosti záznamu

Název
    Větrné elektrárny a NIMBY syndrom: analýza faktorů ovlivňujících vnímání a postoje obyvatel k rozvoji využití větrné energie
Autor
    Frantál, Bohumil
Konference
    Udržitelná energie a krajina (28.03.2008-30.03.2008 : Hostětín, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Udržitelná energie a krajina
Strany
    S. 21-26
Poznámky
    Projekt: KJB700860801, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Wind turbines and the NIMBY syndrom: the analysis of factors affecting perception and public attitudes towards wind energy development
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    diffusion of innovation
    NIMBY theory
    perception
    public acceptance
    wind energy
Klíčové slovo
    Analýza
    Elektrárny
    Energie
    Faktorů
    NIMBY
    Obyvatel
    Ovlivňujících
    Postoje
    Rozvoji
    Syndrom
    Větrné
    Vnímání
    Využití
Abstrakt (česky)
   Ačkoliv výzkumy veřejného mínění prokazují obecně vysokou míru podpory využívání obnovitelných zdrojů energie včetně větrných elektráren, tato podpora významně klesá ve vztahu ke konkrétním projektům jejich výstavby. Tento fenomén bývá nejčastěji vysvětlován tzv. NIMBY syndromem označujícím skutečnost, že lidé podporují určitou myšlenku v obecné rovině, ale brání se její realizaci v rámci vlastní lokality. Cílem příspěvku je zhodnotit kontextuální, politicko-institucionální, sociální a další faktory stojící v pozadí NIMBY postojů a poukázat na to, že opozice vůči větrným elektrárnám má většinou složitější, multidimenzionální a sociálně konstruovanou podstatu.
Abstrakt (anglicky)
   Though public opinion polls prove generally high rate of positive support for the usage of renewable energy sources including wind power plants this support significantly decreases in relation to concrete building projects. This phenomenon used to be explained mostly by the NIMBY syndrome describing the fact people support certain idea or plan at an abstract level but they oppose to its implementation in their own vicinity. The aim of the lesson is to sum up and evaluate contextual, political-institutional, social and other factors beyond the NIMBY attitudes and point out that local opposition to wind turbines has generally more complex, multidimensional and socially-constructed nature.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012