Podrobnosti záznamu

Název
    VZNIK AUTIGENNÍHO XENOTIMU-(Y) V PODMÍNKÁCH VELMI SLABÉ METAMORFÓZY DROB A BŘIDLIC MORAVSKO-SLEZSKÉHO KULMU
Další názvy
    Formation of authigenic xenotime-(Y) during very low-grade metamorphism in the graywackes and shales of the Moravo-Silesian Culm.
Autor
    Čopjaková, Renata
    Škoda, Radek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 97, č. 1
Strany
    15
Rok
    2012
Výraz tezauru
    authigenic xenotime-(Y), REE mobility, shales, graywackes, very low-grade metamorphism, Moravo-Silesian Culm, Bohemian Massif
Klíčové slovo
    AUTIGENNÍHO
    BŘIDLIC
    DROB
    KULMU
    METAMORFÓZY
    MORAVSKO-SLEZSKÉHO
    PODMÍNKÁCH
    SLABÉ
    VELMI
    VZNIK
    XENOTIMU-(Y
Abstrakt (česky)
   Autigenní xenotim byl nalezen v některých drobách a břidlicích moravsko-slezského kulmu. Ve všech vzorcích se vyskytuje společně s ním i autigenní monazit. Obě fáze vznikají v souvislosti velmi slabou metamorfózou sedimentů v teplotním rozmezí 200-300 °C pro oblast Drahanské vrchoviny a 200-350 °C pro oblast Nízkého Jeseníku. Přítomnost autigenního xenotimu a monazitu ve velmi slabě metamorfovaných horninách moravsko-slezského kulmu není řízena pouze PT podmínkami, ale při jejich vzniku hrají významnou roli i celohorninový chemismus a interakce s fluidy. Xenotim vzniká pouze v Ca chudých drobách a břidlicích. Pro xenotim vznikající v podmínkách velmi slabé metamorfózy je charakteristický nepravidelný tvar a hojné inkluze jiných autigenních minerálů, zejména křemene a anatasu. Z pohledu chemického složení je pro něj typický nízký obsah Th, U, zvýšený obsah MREE a HREE a plochý tvar chondritem normalizované křivky od Gd po Lu s vysokým poměrem Gd/Yb a slabou negativní Eu anomálií.
Abstrakt (anglicky)
   Formation of authigenic xenotime-(Y) during very low-grade metamorphism in the graywackes and shales of the Moravo-Silesian Culm.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014