Podrobnosti záznamu

Název
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů na lokalitě Stará kaolínová jáma u Vidnavy na Jesenicku
Údaj o odpovědnosti
    Martin Hanáček
Další názvy
    Clast petrological analyses of the glaciofluvial sediments at the Old Kaoline Mine near Vidnava locality in the Jeseník Region
Autor
    Hanáček, Martin
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
Svazek/č.
    Roč. 57, č. 3
Strany
    s. 222-236
Rok
    2008
Poznámky
    2 obr., 3 fot., 4 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. A
Klasifikační znak
    55(1)
    551.7
    552
    553.5/.8
Skupina konspektu
    552
    553
Předmětová skupina
    analýza valounová
    kontinentální zalednění
    kvartér
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    lom
    ložisko kaolinu
    oblast snosová
    sedimentace glacifluviální
    sedimenty klastické
    zalednění
Geografické jméno
    Morava severní (Česko)
    Skandinávie
    Vidnava (Jeseník, Jeseník)
Klíčové slovo
    Analýzy
    Glacifluviálních
    Jáma
    Jesenicku
    Kaolínová
    Lokalitě
    Sedimentů
    Stará
    Valounové
    Vidnavy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    9. 11. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012