Podrobnosti záznamu

Název
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů severních Čech
Údaj o odpovědnosti
    Daniel Nývlt, Peter G. Hoare
Další názvy
    Clast lithological analysis of glaciofluvial sediments in northern Bohemia
    Clast lithological analysis of glaciofluvial sediments in northern Bohemia, Czechia
Autor
    Hoare, Peter
    Hoare, Peter G.
    Nývlt, Daniel
    Nývlt, Daniel, 1976-
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Roč. 75, č. 2
Strany
    6
    s. 121-126
Rok
    2000
Poznámky
    4 obr., 1 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    analýza valounová
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    pleistocén-střední
    profil odkryvu
    sedimentace glacifluviální
    transport
    valoun
Výraz tezauru
    Clast petrology, Glaciofluvial sediments, northern Bohemia
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Mníšek (Liberec)
    Oldřichov na Hranicích (Liberec)
    Pertolice (Liberec)
    Václavice (Liberec)
Klíčové slovo
    Analýzy
    Čech
    Glacifluviálních
    Sedimentů
    Severních
    Valounové
Abstrakt (česky)
   Glacifluviální sedimenty severních Čech vykazují výraznou rozmanitost jednotlivých typů hornin.
Abstrakt (anglicky)
   Clast lithological analysis of glaciofluvial sediments in northern Bohemia

   The glaciofluvial sediments of northern Bohemia contain a considerable variety of rock types. The range of petrologies may be summarised, according to provenance, as "local", "near" and "nordic". A further category consists of quartz clasts of indeterminate provenance. Whilst the "local" provenance-group typically overhelms those erratic which were transported from farther a field, the relative proportions of the three groups may vary vertically within a single exposure, and also from one deposit to another. These variations are principally related to (i) the position within the ice sheet of the débris which gave rise to the glaciofluvial material, and (ii) the relief of the depositional site and its surroundings
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012
    15. 10. 2014