Podrobnosti záznamu

Název
    Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku (11-44 Plasy)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Frýda, Petr Štorch
Další názvy
    Cobbles of Silurian graptolite-bearing silicites in Carboniferous conglomerates from the northwestern margin of the Plzeň Basin and their significance in the reconstruction of the Early Paleozoic development in the Teplá-Barrandian Unit
Autor
    Frýda, Jiří
    Štorch, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Strany
    s. 73-74
Rok
    1996
Poznámky
    1 obr., 3 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Předmětová skupina
    Barrandien
    biostratigrafie
    karbon-svrchní
    paleogeografie
    plzeňská pánev
    silicity
    silur
    výzkum
    zpráva o činnosti
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Nevřeň (Plzeň-sever)
Klíčové slovo
    11-44
    Graptolity
    Karbonských
    Konglomerátech
    Oblasti
    Okraje
    Paleozoiku
    Pánve
    Plasy
    Plzeňské
    Rekonstrukci
    Silicitů
    Silurských
    Spodním
    Sz
    Tepelsko-barrandienské
    Valouny
    Vývoje
    Význam
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    26. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012