Podrobnosti záznamu

Název
    Valouny vápenců v devonských klastikách závistské jednotky: možné důsledky pro tektonometamorfní a paleogeografický vývoj východního okraje Českého masivu
Další názvy
    Crystalline limestone pebbles in the Devonian clastics of the Závist Unit: possible implication for tectonometamorphic and paleogeographic development of eastern margin of the Bohemian Massif
Autor
    Kachlík, Václav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2002
Zdrojový dokument - monografie
    Moravské paleozoikum
Výraz tezauru
    Brunovistulicum
    Devonian
    limestones
    pebbles
    Tišnov Brunnides
    Závist Unit
Klíčové slovo
    Českého
    Devonských
    Důsledky
    Jednotky
    Klastikách
    Masivu
    Okraje
    Paleogeografický
    Tektonometamorfní
    Valouny
    Vápenců
    Východního
    Vývoj
    Závistské
Abstrakt (česky)
   Redeponované klasty devonských vápenců a tenké vložky vápenců v hrubých siliciklastických horninách závistské jednotky ukazují na extrémně mělkovodní sedimentaci jednotky a aktivní synsedimentární tektonické pohyby v průběhu spodního až svrchníh
Abstrakt (anglicky)
   Redeposited clasts of devonian limestones and their thin intercalations in coarse-grained clastic of the Závist unit of Tišnov Brunnides show extremely shallow water condition of these limestones and active synsedimentary tectonic movements dur
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012