Podrobnosti záznamu

Název
    Variability of copper mineralization in the Boundary Dolomite (Zechstein), Foresudetic Monocline, SW Poland: a statistical evaluation
Údaj o odpovědnosti
    Barbara Namyslowska-Wilczyńska
Další názvy
    Zmienność mineralizacji miedziowej w dolomicie granicznym (Cechsztyn, monoklima przedsudecka w świetle badań statystycznych
Autor
    Namyslowska-Wilczyńska, Barbara
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Annales Societatis geologorum Polaniae (Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego)
Svazek/č.
    Vol. 58, no. 3-4
Strany
    p. 445-468
Rok
    1988
Poznámky
    12 obr., 3 tab.
    pol. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Ann. Soc. Geol. Pol. (Rocz. Pol. Tow. geol.)
Klasifikační znak
    50
Předmětová kategorie
    Cu-rudy
    karbonátové horniny
    oblast sudetského permokarbonu
    perm
    vyhledávání, průzkum, prognózy, výpočet zásob, ekonomika ložisek
    zpracování hromadných dat, statistika, matematika, modelování, výpočetní technika
Geografické jméno
    Polsko
Klíčové slovo
    Boundary
    Copper
    Dolomite
    Evaluation
    Foresudetic
    Mineralization
    Monocline
    Poland
    Statistical
    SW
    Variability
    Zechstein
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    27. 9. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012