Podrobnosti záznamu

Název
    Variegated beds from Blatnička in the Bílé Karpaty Unit: Results from the test trenches
Další názvy
    Pestré vrstvy z Blatničky v bělokarpatské jednotce: výsledky rýh
Autor
    Bubík, Miroslav
    Stráník, Zdeněk
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 37, č. 3
Strany
    3
Rok
    2005
Výraz tezauru
    Bílé Karpaty Unit, Rača Unit, Bystrica Unit, Hauptklippenzone, Outer Flysch Carpathians, Upper Cretaceous, oceanic red beds, Eocene, biostratigraphy, Foraminifera, calcareous nannofossils
Klíčové slovo
    Beds
    Bílé
    Blatnička
    Karpaty
    Results
    Test
    Trenches
    Unit
    Variegated
Abstrakt (česky)
   Termín 'pestré vrstvy z Blatničky' je umělou konstrukcí a byl zaveden mapujícími geology. Mikrobiostratigrafie výzkumných rýh u Blatničky prokázala, že pestré vrstvy sestávají ze svrchnokřídových oceánských červených vrstev (kaumbergské souvrství a púchovské slíny) a eocénního zlínského souvrství. Tyto vrstvy jsou prohněteny v tektonických zónách podél násunových zlomů uvnitř bělokarpatského příkrovu. červené slíny (púchovské) i jíly (kaumbergské) mají analogie v Hauptklippenzone Vídeňského lesa a patrně představují přímé pokračování této tectonické jednotky v Karpatech.
Abstrakt (anglicky)
   The term 'Variegated beds from Blatnička' is artificial construction introduced by mapping geologists. Microbiostratigraphic research of the test trenches evidenced that 'variegated beds' consist of Upper Cretaceous oceanic red beds (Kaumberg Formation, Púchov Marls) and Eocene Zlín Formation. This strata are mixed together in tectonic zones and dragged to the surface along the thrust folds within the Bílé Karpaty Nappe. Both red marls (Púchov) and clays (Kaumberg) have analogies in the Hauptklippenzone of Wienerwald and may represent direct continuation of this Alpine tectonic unit to the Carpathians.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014