Podrobnosti záznamu

Název
    Variscan and Alpidic nappe structures of the Western Carpathian crystalline basement
Údaj o odpovědnosti
    Marián Putiš
Autor
    Putiš, Marián
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica carpathica
Svazek/č.
    Vol. 43, no. 6
Strany
    s. 369-380
Rok
    1992
Poznámky
    9 obr.,3 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Předmětová skupina
    analýza tektonická
    jaderná pohoří
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
    oblast veporského krystalinika
    příkrov
    tektonika regionální
    vrásnění alpinské
    vrásnění variské
    Západní Karpaty
Předmětová kategorie
    krystalinikum Západních Karpat
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Alpidic
    Basement
    Carpathian
    Crystalline
    Nappe
    Structures
    Variscan
    Western
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    23. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012