Podrobnosti záznamu

Název
    Variscan shearing kinematics in the Bohemian Massif: Moldanubian and Moravo-Silesian junction
Údaj o odpovědnosti
    Petr Rajlich
Další názvy
    Kinematika variských střižných zón Českého masívu: vztah moldanubika a moravo-silezika
Autor
    Rajlich, Petr, 1944-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    Vol. 1988, no. 4
Strany
    p. 387-400
Rok
    1989
Poznámky
    10 obr.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Klasifikační znak
    551.2
Předmětová kategorie
    moldanubikum
    oblast moravskoslezská
    orogenetické pohyby, geosynklinály, tektogeneze
    plutonismus ve vztahu k hlubinné stavbě
    zlomová tektonika
Klíčové slovo
    Bohemian
    Junction
    Kinematics
    Massif
    Moldanubian
    Moravo-Silesian
    Shearing
    Variscan
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    17. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012