Podrobnosti záznamu

Název
    Variscan shearing tectonics in the Bohemian Massif
Údaj o odpovědnosti
    Petr Rajlich
Autor
    Rajlich, Petr, 1944-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Vol. 22, no. 1
Strany
    s. 33-40
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    analýza kinematická
    analýza tektonická
    Český masiv
    deformace
    megatektonika
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Bohemian
    Massif
    Shearing
    Tectonics
    Variscan
Abstrakt (česky)
   Kinematická analýza hlavních střižních zón Českého masivu a chronologii hlavních varinských kinematických eventů. Hlavní kinematický směr je 116 stupňů, příčiny odchylky 26 stupňů od hl. kinematické osy pro evropské variscidy směru V-Z
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012