Podrobnosti záznamu

Název
    Variscan structure of Hranice Paleozoic area (Moravosilezian Paleozoic Zone)
Autor
    Dvořák, Vojtěch
    Kalvoda, Jiří
    Melichar, Rostislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geolines
Svazek/č.
    Roč. 19
Strany
    2
Rok
    2005
Výraz tezauru
    Moravia
    paleozoic
    tectonics
Klíčové slovo
    Area
    Hranice
    Moravosilezian
    Paleozoic
    Structure
    Variscan
    Zone
Abstrakt (anglicky)
   Hercynian tectonics of the considerred unit in our country seems to be alpine-type with evolution of brittle-ductile cleavage. This cleavage produce "laminar" limestones.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012