Podrobnosti záznamu

Název
    Variscan veins and hydrothermal fluids from the Lower Palaeozoic sediments of the Prague Synform, Barrandien
Další názvy
    Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu : 12-41 Beroun
    Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu