Podrobnosti záznamu

Název
    Variscan vs Cadomian tectonothermal activity in northwestern sectors of the Teplá-Barrandian zone, Czech Republic: constraints from 40Ar/39Ar ages
Údaj o odpovědnosti
    Robert David Dallmeyer, Michal Urban
Autor
    Dallmeyer, Robert David, 1944-
    Urban, Michal
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologische Rundschau
Svazek/č.
    Vol. 87, no. 1
Strany
    p. 94-106
Rok
    1998
Poznámky
    5 obr., 4 tab., 2 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Rdsch.
Předmětová skupina
    amfiboly
    bohemikum
    datování Ar/Ar
    diorit
    metagabro
    metasedimenty
    muskovit
    vrásnění kadomské
    vrásnění variské
Geografické jméno
    Bečov nad Teplou (Karlovy Vary)
    Bezdružice (Tachov)
    Blížejov (Domažlice)
    Borek (Plzeň-sever)
    ČR-Čechy
    Kojšovice (Karlovy Vary)
    Křivce (Tachov, Stříbro)
    Mnichov (Cheb)
    Všepadly (Domažlice)
    Žlutice (Karlovy Vary)
Klíčové slovo
    40Ar/39Ar
    Activity
    Ages
    Cadomian
    Constraints
    Czech
    Northwestern
    Republic
    Sectors
    Tectonothermal
    Teplá-Barrandian
    Variscan
    Vs
    Zone
Abstrakt (anglicky)
   Five muscovite concentrates from high-grade, pelitic metasedimentary basement rocks exposed in northwestern sectors of the Teplá-Barrandian zone (Czech Republic) record 40Ar/39Ar mineral plateau ages which range between ca. 376 and 362 Ma. Hornblende concentrates from metagabbro (Mariánské Lázně complex) and finegrained basement amphibolite display plateaux which define 36Ar/40Ar vs 39Ar/40Ar isotope-correlation ages of ca. 370 and ca. 375 Ma. The mineral ages are interpreted to date relatively rapid cooling through appropriate argon retention temperatures following early phases of Variscan (Early Devonian) regional metamorphism.
   A slate/phyllite basement sample collected within-grade metasedimentary rocks in southeastern portions of the Teplá-Barrandian zone is characterized by an internally discordant 40Ar/39Ar whole-rock age spectrum which suggests partial Variscan rejuvenation of intracrystalline argon systems which had cooled through appropriate argon retention temperatures following an initial regional metamorphism at or prior to ca. 500 Ma (Cadomian). Hornblende from underformed diorite of the Kdyně complex records a well-defined 40Ar/39Ar age plateau which corresponds to an isotope-correlation age of ca. 516 Ma. This is interpreted to date post-magmatic cooling following emplacement
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012