Podrobnosti záznamu

Název
    Variská exhumace kambro-ordovického pasivního kontinentálního okraje mezi dvěma kolidujícími krustálními bloky: Staroměstské pásmo
Údaj o odpovědnosti
    Pavla Štípská, Karel Schulmann, Alfred Kroener, Petra Jaeckel
Další názvy
    Variscan re-exposition of Cambrian-Ordovician passive continental margin between two colliding crustal blocks: Staré Město unit
Autor
    Jaeckel, Petra
    Kroener, Alfred
    Schulmann, Karel
    Štípská, Pavla
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník II. semináře České tektonické skupiny
Strany
    s. 76-77
Předmětová skupina
    datování
    exhumace
    kolize desek
    kontinentální okraj pasivní
    podmínky P-T
    silesikum
    vrásnění variské
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Bloky
    Dvěma
    Exhumace
    Kambro-ordovického
    Kolidujícími
    Kontinentálního
    Krustálními
    Okraje
    Pasivního
    Pásmo
    Staroměstské
    Variská
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 12. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012