Podrobnosti záznamu

Název
    Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu
Další názvy
    Variscan very low-grade metamorphism of the basalt and rhyolite dykes in the Brno batholite
Autor
    Buriánek, David
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    5
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Brno batholite, low-grade metamorphism, basalt, rhyolite, dykes, mineral chemistry
Klíčové slovo
    Bazaltových
    Brněnském
    Masivu
    Metamorfóza
    Nízkého
    Ryolitových
    Stupně
    Variská
    Velmi
    žil
Abstrakt (česky)
   Žilné horniny brněnského batolitu během variské orogeneze velmi slabou regionální metamorfózu v prehnit-pumpelleyitové facii. Teploty metamorfózy v různých částech brněnského batolitu se mohly mírně lišit. Můžeme určit teplotu této metamorfózy na zhruba 200 až 300 °C a tlak musel být nižší než 4 kbar.
Abstrakt (anglicky)
   Variscan very low-grade metamorphism of the basalt and rhyolite dykes in the Brno batholite
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014