Podrobnosti záznamu

Název
    Variská orogeneze v sileziku
Údaj o odpovědnosti
    Jan Cháb, Eva Fediuková, Milan Fišera, Pavel Novotný, Mojmír Opletal
Další názvy
    Variscan orogeny in the Silesicum (CSFR)
Autor
    Cháb, Jan
    Fediuková, Eva
    Fišera, Milan, 1937-
    Novotný, Pavel, 1954-
    Opletal, Mojmír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie
Svazek/č.
    Roč. 29
Strany
    s. 9-39
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, ložisk. Geol. Mineral.
Předmětová skupina
    deformace
    dynamická analýza
    metamorfismus
    příkrov
    silesikum
    vrása
    vrásnění variské
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
Klíčové slovo
    Orogeneze
    Sileziku
    Variská
Abstrakt (česky)
   V paleozoických horninách silezika lze rozlišit 4 metamorfní a 6 deformačních etap. Prvé dva deformační děje zformovaly základní rysy příkrovové stavby silezika a proběhly v povrchové části kůry. Další deformační děje a mezi nimi probíhající metamorfní děje se odehrály hlouběji, pravděpodobně 5 - 15 km pod povrchem. Závěrečné metamorfní a deformační procesy byly pravděpodobně ovlivněny výstupem velkého granitového plutonu pod z. část silezika, ve smyslu starší představy E.Bederka. Trvání celého procesu od první zjištěné deformace po ochlazení granitických intruzí pod cca 400 °C lze odhadnout na 70 Ma, v časovém rozmezí visé až spodní perm. Bylo poukázáno na nutnost revize tektonického členění Hrubého Jeseníku.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012