Podrobnosti záznamu

Název
    Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu
Další názvy
    Variscan veins and hydrothermal fluids from the Lower Palaeozoic sediments of the Prague Synform, Barrandien
Autor
    Janečka, Jiří
    Krmíčková, Michaela
    Slobodník, Marek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Svazek/č.
    Roč. 2006, č. 1
Strany
    2
Rok
    2006
Výraz tezauru
    calcite
    fluid inclusions
    Prague Synform
    stable isotopes
    variscan veins
Klíčové slovo
    Barrandienu
    Fluida
    Hydrotermální
    Pánve
    Pražské
    Sedimentů
    Spodnopaleozoických
    Variské
    žíly
Abstrakt (česky)
   Preliminary research revealed that two fluid systems are trapped in fluid inclusions - aqueous and hydrocarbons. Homogenisation temperatures are 77-119 degC for the first and 41-107 degC for the second system. Salinities of aqueous fluids are generaly low: 0,2-7,9 wt. NaCl.
Abstrakt (anglicky)
   Preliminary research revealed that two fluid systems are trapped in fluid inclusions - aqueous and hydrocarbons. Homogenisation temperatures are 77-119 degC for the first and 41-107 degC for the second system. Salinities of aqueous fluids are generaly low: 0,2-7,9 wt. NaCl.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012