Podrobnosti záznamu

Název
    Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic
Další názvy
    Variscan deformation in selected boreholes of Hranice Paleozoic area
Autor
    Dvořák, Vojtěch
    Kalvoda, Jiří
    Melichar, Rostislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004
Svazek/č.
    Roč. 12
Strany
    3
Rok
    2005
Výraz tezauru
    limestones
    strain
    tectonics
Klíčové slovo
    Deformace
    Hranic
    Paleozoiku
    Variské
    Vrtech
    Vybraných
Abstrakt (česky)
   Hercynské tektonické postižení jsou v průzkumných dílech prvohor u Teplich dokumentovány zvýšeným obsahem jílové komponenty, protože na střižných zónách došlo k deformaci provázené tlakovým rozpouštěním.
Abstrakt (anglicky)
   Variscan deformation in selected boreholes of Hranice Paleozoic area are documented by high clay contents of shear zones as strain was associated with pressure solution.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012