Podrobnosti záznamu

Název
    Variský hydrotermální paleokras a kalcitové žíly ve Velkolomu Čertovy schody-východ (Český kras, Česká republika)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Bosák
Další názvy
    Variscan Hydrothermal Paleokarst and Calcite Veins in the Velkolom Čertovy schody Quarry-East (Bohemian Karst, Czech Republic)
Autor
    Bosák, Pavel, 1951-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Český kras
Svazek/č.
    Roč. 24
Strany
    s. 60-64
Rok
    1998
Poznámky
    1 obr., 18 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Čes. Kras
Předmětová skupina
    Barrandien
    hydrotermální podmínky
    kalcit
    ložisko vápence
    paleokras
    sedimenty karbonátové
    vrásnění variské
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Koněprusy (Beroun)
Klíčové slovo
    Čertovy
    Česká
    Český
    Hydrotermální
    Kalcitové
    Kras
    Paleokras
    Republika
    Schody-východ
    Variský
    Velkolomu
    žíly
Abstrakt (anglicky)
   Variscan hydrothermal process was responsible for the origin of the net of N-S trending calcite veins with the thickness of up to 8 m. The origin of hydrothermal karst cavities (maximum size: 20 by 9 by 3 m) was connected with the process. The cavities were filled by the blocky very coarse crystalline calcite similarly to the vein fill. The hydrothermal process was accompanied by the iintensive dolomitisation of the surroundings of veins and cavities genetically comparable with ore dolomites of the Mississippi Valley type. The dolomitisation was connected with hydrothermal processes accompanied by the penetration of connate basin waters. Those solutions were expelled by folding stress and they used predisposed structures originated during the sedimentation and diagenesis of Pragian limestones.
   Owing to the fact, that the dolomitisation is nearly missing in overlying Suchomasty Limestones (Zlíchovian-Eifelian), it can be assumed they role as aquitard limiting the circulation of dolomitising solutions
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012