Podrobnosti záznamu

Název
    Vavřínite, Ni2SbTe2, a new mineral from Kunratice near Šluknov Cu-Ni-sulfide deposit, Czech republic
Další názvy
    Vavřínit, Ni2SbTe2, nový minerální druh z Cu-Ni sulfidického ložiska Kunratice, Česká republika
Autor
    Císařová, Ivana
    Drábek, Milan
    Haloda, Jakub
    Laufek, František
    Skála, Roman
    Táborský, Zdeněk
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Mineralogia Polonia
Strany
    3
Poznámky
    Akce: 2006 ; Vyšná Boca
Výraz tezauru
    vavřínite, new minerals, crystal structure
Klíčové slovo
    Cu-Ni-sulfide
    Czech
    Deposit
    Kunratice
    Mineral
    Near
    New
    Ni2SbTe2
    Republic
    Šluknov
    Vavřínite
Abstrakt (česky)
   Na Cu-Ni ložisku Kunratice (Šluknov, Liberecký kraj) byl popsán nový minerální druh, vavřínit (IMA 2005-045). Vavřínit, Ni2SbTe2 je hexagonální, prostorová grupa P63/mmc. Byl nalezen v asociaci s pyrrhotinem, pentlanditem, a chalkopyritem.
Abstrakt (anglicky)
   On the Cu-Ni-sulphide deposit Kunratice near Šluknov we described new mineral vavřínite (IMA 2005-045). Vavřínite with crystallochemical formula Ni2SbTe2 is hexagonal with space group P63/mmc and occurs in the mineral assemblages with pyrrhotite, pentlandite and chalcopyrite
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014