Podrobnosti záznamu

Název
    Vek pestrých piesčitých bridlíc z oblasti meďonosného ložiska v Španej doline
Údaj o odpovědnosti
    Eva Planderová, Ivan Čillík
Další názvy
    The age of variegated sandy shales from the area of copper deposit in the Špania dolina Valley, Middle Slovakia
Autor
    Čillík, Ivan
    Planderová, Eva
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 5
Strany
    s. 411-415
Rok
    1990
Poznámky
    1 obr., 1 pl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    břidlice písčité
    geochronologie
    perm
    písek
    rudy Cu
    spory
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Harmanec
    Ľubietová
    Nízké Tatry
    Špania dolina
Klíčové slovo
    Bridlíc
    Doline
    Ložiska
    Meďonosného
    Oblasti
    Pestrých
    Piesčitých
    Španej
    Vek
Abstrakt (česky)
   Sporomorfní asociace z pestrých břidlic permu ze Španí doliny dokazují stáří středního permu s dominující kordaitovou flórou, ale též přítomností rodu Lueckisporites. Předpokládá se lagunární nebo jezerní sedimentační prostředí s aridním až semiaridním podnebím.Mikroflóra ze Španí doliny je v zásadních rysech korelovatelná s mikroflórou formace Predajná (vrt Ľubietová). Mikroflóra z lokality Harmanec je korelovatelná s mikroflórou části chočského svrchního permu a podloží vídeňské pánve
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012