Podrobnosti záznamu

Název
    Vek rádiolaritov meliatskej skupiny a silického príkrovu z lokalít Držkovce a Bohúňovo (Slovenský kras)
Další názvy
    On the age of the Meliata group and the Silica nappe radiolaries (Localities Držkovce and Bohúňovo, Sloval karst, ČSSR)