Podrobnosti záznamu

Název
    Velocity distribution modelling on building site of the nuclear power plant of North Moravia - A case history
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Dvořák, Petr Firbas, Zuzana Skácelová
Další názvy
    Modelování rychlostního rozložení na lokalitě jaderné elektrárny Severní Morava
Autor
    Dvořák, Vladimír
    Firbas, Petr
    Skácelová, Zuzana
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Užitá geofyzika
Svazek/č.
    Roč. 25
Strany
    s. 49-66
Rok
    1992
Poznámky
    8 obr.,15 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, užitá Geofyz.
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    karpatská neogenní předhlubeň
    model matematický
    programování
    seizmika refrakční
Předmětová kategorie
    energie jaderná
    jevy mikroseizmické
    riziko seizmické
Geografické jméno
    Blahutovice
    ČSFR-Morava
    Hranice
Klíčové slovo
    Building
    Case
    Distribution
    History
    Modelling
    Moravia
    North
    Nuclear
    Plant
    Power
    Site
    Velocity
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    4. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012