Podrobnosti záznamu

Název
    Verifikace pohybů a přetvoření měřením na pozorovací stanici
Údaj o odpovědnosti
    Jan Schenk, Josef Novák, Václav Mikulenka
Další názvy
    Verification of movements and deformation by the measurement on observation station
Autor
    Mikulenka, Václav, 1946-
    Novák, Josef
    Schenk, Jan, 1937-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 50, č. 1
Strany
    s. 69-82
Rok
    2004
Poznámky
    2 obr., 11 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    504.05
    622.33
Skupina konspektu
    504
    622
Předmětová skupina
    deformace
    hornoslezská pánev
    model matematický
    monitoring
    nadloží
    pohyb
    program počítačový
    sedání povrchu
    systém GPS
    těžba podzemní
    úhel kritický
    uhelná sloj
    uhelný revír
    území poddolované
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Stonava (Karviná, Karviná)
Klíčové slovo
    Měřením
    Pohybů
    Pozorovací
    Přetvoření
    Stanici
    Verifikace
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012