Podrobnosti záznamu

Název
    Vertebrate biozonation of the Permo-Carboniferous lakes of the Czech Republic - new data
Autor
    Zajíc, Jaroslav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Reginaehradecensis
Svazek/č.
    Roč. 30, -
Strany
    s. 15-16
Rok
    2004
Poznámky
    Jednotlivé svazky mají ISBN. Sv. 30 - ISBN 80-85031-53-1.
    Projekt: GA206/00/0942, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Vertebrátní biozonace permokarbonských jezerních sedimentů České republiky - nové údaje
    Rozsah: 2 s.
Předmětová kategorie
    biostratigraphy
    Czech Republic
    Permo-Carboniferous
Klíčové slovo
    Biozonation
    Czech
    Data
    Lakes
    New
    Permo-Carboniferous
    Republic
    Vertebrate
Abstrakt (česky)
   Svrchnostefanská biozóna Sphaerolepis-Watsonichthys je přejmenována na Sphaerolepis-Elonichthys. Spodní subzóna Watsonichthys je adekvátně přejmenována na subzónu Elonichthys. Spodní hranice spodnosakmarské biozóny Xenacanthus decheni je v podkrkonošské a vnitrosudetské pánvi, díky novým nálezům žraloků, posunuta výše. Asselské spodní letovické souvrství (boskovická pánev) poskytlo zvláštní asociaci obratlovců svrchní části biozóny Acanthodes gracilis, která doposud nebyla z ostatních pánví známa
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012