Podrobnosti záznamu

Název
    Vertically inhomogeneous models of the upper crustal structure in the West Bohemian seismoactive region inferred from the CELEBRATION 2000 refraction data
Autor
    Janský, J.
    Málek, Jiří
    Novotný, O.
    Rössler, D.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Studia geophysica et geodaetica
Svazek/č.
    Roč. 48, č. 4
Strany
    s. 709-730
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: GA205/01/0481, GA ČR
    Projekt: GA205/02/0381, GA ČR
    Překlad názvu: Vertikální nehomogenní model svrchní krystalické struktury v západočeské zemětřesné oblasti stanovený z refrakčních dat CELEBRATION 2000
    Rozsah: 22 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    Bohemian Massif
    earthquake swarm
    upper crust
Klíčové slovo
    2000
    Bohemian
    CELEBRATION
    Crustal
    Data
    Inferred
    Inhomogeneous
    Models
    Refraction
    Region
    Seismoactive
    Structure
    Upper
    Vertically
    West
Abstrakt (česky)
   Ze seismických dat refrakčních profilů experimentu CELEBRATION 2000 je proveden vertikální nehomogenní model svrchní krystalické struktury západočeské zemětřesné oblasti.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012