Podrobnosti záznamu

Název
    Vertikální opakování intruzívních fází v krudumském granitovém masívu. Slavkovský les
Údaj o odpovědnosti
    Luboš Novák
Další názvy
    Ložiskové problémy Krušných hor a Slavkovského lesa (Variant.)
Autor
    Novák, Luboš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda
Svazek/č.
    Roč. 67
Strany
    s. 68-73
Rok
    1988
Poznámky
    3 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Západočes. Muz. (Plzeň), Přír.
Klasifikační znak
    552
Předmětová kategorie
    chemické analýzy hornin a horninotvorných minerálů
    hlubinné horniny s křemenem
    oblast krušnohorsko-durynská
    technické prostředky (vrty ap.)
Klíčové slovo
    Fází
    Granitovém
    Intruzívních
    Krudumském
    Masívu
    Opakování
    Slavkovský
    Vertikální
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012