Podrobnosti záznamu

Název
    Vertikálna distribúcia neogénnych sedimentov v transkarpatskej depresii
Údaj o odpovědnosti
    Rudolf Rudinec
Další názvy
    Vertical distribution of Neogene sediments in the Transcarpathian Depression
Autor
    Rudinec, Rudolf
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 5
Strany
    s. 393-397
Rok
    1990
Poznámky
    2 obr., 1 sch.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    akumulace uhlovodíků
    eger
    eggenburg
    karpat
    migrace uhlovodíků
    neogén
    ropo-plynonosné struktury
    stratigrafie
    struktury ropo-plynonosné
    východoslovenská pánev
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    SSSR
Klíčové slovo
    Depresii
    Distribúcia
    Neogénnych
    Sedimentov
    Transkarpatskej
    Vertikálna
Abstrakt (česky)
   Transkarpatská deprese zaujímá území na rozhraní Východních a Západních Karpat. Neovulkanická pohoří ji v ČSFR dělí na Košickou kotlinu a Východoslovenskou nížinu a v SSSR na čopsko-mukačevskou a solotvinskou depresi. Tvoří ji sedimenty egeru, eggenburgu a karpatu o celkové mocnosti cca 8-9 km. V období horizontálního i vertikálního formování dílčích pánví hrály významnou úlohu některé, dnes zakryté morfostrukturní elevace. Uhlovodíky, hlavně plynné, s hospodářským významem byly zjištěny v souvrstvích vrchního badenu a spodního sarmatu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012