Podrobnosti záznamu

Název
    Vhodnost mapových podkladů pro terénní průzkumné práce
Autor
    Doležalová, Hana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 5, č. 2
Strany
    s. 17-23
Rok
    2005
Poznámky
    Projekt: GA105/03/0078, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Propriety of maps for the purpose of field survey
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    geodesy
    geophysics
Klíčové slovo
    Mapových
    Podkladů
    Práce
    Průzkumné
    Terénní
    Vhodnost
Abstrakt (česky)
   Mapy, jež jsou používány pro měření v geofyzice, geologii atd., ukazují, zvláště na poddolovaném území, značné rozdíly. Tento článek presentuje srovnání nadmořských výšek vybraných geodetických bodů a geologických vrtů na různých mapách.
Abstrakt (anglicky)
   Maps that are used for the purposes of field survey in geophysics, geology etc. show serious differences especially on the undermined terrain. This paper presents the comparison of altitudes of some geodetic points and geological bores on different maps.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012