Podrobnosti záznamu

Název
    Vhodnost použití pneumatické úpravy hnědých uhlí v podmínkách SHR
Údaj o odpovědnosti
    Jan Menšík
Další názvy
    Suitability of the application of brown coals air separation in the conditions of North Bohemian Brown Coal District
Autor
    Menšík, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí
Svazek/č.
    Roč. 38, č. 6
Strany
    s. 249-254
Rok
    1990
Předmětová skupina
    ekonomika úpravy
    podkrušnohorské pánve
    uhlí hnědé
    úprava surovin
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Severočeský hnědouhelný revír
Klíčové slovo
    Hnědých
    Pneumatické
    Podmínkách
    Použití
    SHR
    Uhlí
    úpravy
    Vhodnost
Abstrakt (česky)
   Pneumatické technologie úpravy uhlí nejsou provázeny vznikem kalů, patří k tzv. suchým technologiím úpravy. Zvýšená prašnost uvnitř zařízení se likviduje dokonalým filtračním systémem. Mokrá technologie úpravy zrna 3-70 mm využívá k vytvoření těžkosuspenzního prostředí jemně mletý magnetit. Hlavní proces mokré i suché úpravy je investičně přibližně stejně nákladný. Hnědé uhlí s vysokým obsahem popela v SHR není dostatečně vhodné pro suchou úpravu na splavech. Neosvědčila se ani úprava s použitím rotujícího válce. Další možnosti nabízí magnetická separace jemně mletého uhlí s využitím vysokogradientních separátorů. Redukce obsahu síry činila 30-40 .
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012