Podrobnosti záznamu

Název
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. II., Uhličitany uranylu
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Čejka
Další názvy
    Vibrational spectroscopy of the uranyl minerals - infrared and Raman spectra of the uranyl minerals. II., Uranyl carbonates
Autor
    Čejka, Jiří, 1929-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 13
Strany
    s. 62-72
Rok
    2005
Poznámky
    4 obr., 3 tab.
    Bibliografie na s. 70-72
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    548
    549
Skupina konspektu
    549
Předmětová skupina
    karbonáty
    krystalová struktura
    minerály uranu
    spektrometrie IR
    spektrometrie Ramanova
    syntéza minerálu
    uran
    vazba chemická
Klíčové slovo
    II
    Infračervená
    Minerálů
    Ramanova
    Spektra
    Spektroskopie
    Uhličitany
    Uranylu
    Vibrační
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012