Podrobnosti záznamu

Název
    Vizuální monitoring na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
Autor
    Kukutsch, Radovan
Konference
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2009 (13.10.2009-15.10.2009 : Příbram, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2009
Strany
    S. 1-5
Poznámky
    Projekt: GA105/09/0089, GA ČR
    Překlad názvu: Visual monitoring at the locality Čistá, Jeroným Mine
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    abandoned mining works
    Jeronym mine
    visual monitoring
Klíčové slovo
    Čistá
    Důl
    Jeroným
    Lokalitě
    Monitoring
    Vizuální
Abstrakt (česky)
   Podnětem pro zavedení metody vizuálního pozorování, která rozšiřuje prováděný geomechanický monitoring, je stav horského masivu a snížená stabilita některých částí Dolu Jeroným, zejména komor K3 a K4, ve kterých registrujeme značné opady stropů. Důvodem bylo rovněž využití této metody pro pasportizaci a evidenci výše zmíněných jevů.
Abstrakt (anglicky)
   The impuls for establishing the method of visual monitoring that extends the implementation of geomechanical monitoring, is the status of the rock mass and the reduced stability of some parts of the Jeroným Mine, in particular the chambers K3 and K4, where we register a large falls from roof. The reason was also using this method for pasportisation and registration of these phenomena.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012