Podrobnosti záznamu

Název
    Vizualizace a kvantifikace strukturně-texturních parametrů polyuretanových geokompozitních materiálů
Autor
    Souček, Kamil
    Ščučka, Jiří
Konference
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007/12. : 22.02.2007-23.02.2007 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007. Sborník příspěvků 12. mezinárodního semináře
Strany
    S. 179-186
Poznámky
    Překlad názvu: Visualization and quantification of structural-textural parameters of polyurethane geocomposite materials
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    polyurethane grouts
    textures and structures
Klíčové slovo
    Geokompozitních
    Kvantifikace
    Materiálů
    Parametrů
    Polyuretanových
    Strukturně-texturních
    Vizualizace
Abstrakt (česky)
   V příspěvku je prezentováno studium struktur a textur geokompozitních materiálů s polyuretanovými pojivy pomocí metod optické mikroskopie, zpracování a analýzy obrazu. Popsané analytické postupy umožňují nejen dokumentaci a kvalitativní i kvantitativní strukturně-texturní analýzu materiálu, ale mohou být také efektivně využívány při kontrole kvality provedené polyuretanové injektáže.
Abstrakt (anglicky)
   Study of textures and structures of geocomposite materials with polyurethane binders using optical microscopy, image processing and analysis methods is presented in the paper. The described analytical procedures allow not only documentation and qualitative and quantitative texture-structure analysis of the material, but also an effective use in the process of quality evaluation of carried-out grouting.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012