Podrobnosti záznamu

Název
    Vklad novych svedenij v slovackoj archeologii v stratigrafiju Plejstocena i nižněgo Holocena
Další názvy
    Prínos nových poznatkov slovenskej archeológie ku stratigrafii Pleistocénu a starého Holocénu