Podrobnosti záznamu

Název
    Vlastnosti směsí portlandského cementu s mletou granulovanou vysokopecní struskou při použití superplastifikátorů na bázi PCE
Další názvy
    Properties of Portland cement/ground granulated blast-funace slag cements modified by PCE superplasticizers
Autor
    Boháč, Martin
    Staněk, Theodor
    Všianský, Dalibor
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Rok
    2009
Poznámky
    Akce: 2009/10/07 ; Štrbské Pleso
Výraz tezauru
    blastfurnace slag
    cement
    hydration
    superplasticizer
Klíčové slovo
    Bázi
    Cementu
    Granulovanou
    Mletou
    PCE
    Portlandského
    Použití
    Směsí
    Struskou
    Superplastifikátorů
    Vlastnosti
    Vysokopecní
Abstrakt (česky)
   Přídavek GGBS ve směsi s PC vedl ke zpomalení hydratačních procesů v rámci směsi jako celku. GGBS jako méně hydraulicky aktivní složka výrazně přispívá k prodloužení zpracovatelnosti modifikovaných směsí. SP2 se ukázal z hlediska vývoje pevností jako vhodnější SP z důvodu možnosti výraznější redukce záměsové vody a tím menšího odlučování vody.
Abstrakt (anglicky)
   Partial replacement of PC with GGBS led to retardation of hydratation process of the whole mixture. GGBS as a less hydraulically active component has a beneficial role on workability of modified cement mixtures. SP2 showed better strength development due to ability of higher reduction of w/c and consequent precipitation of water.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012