Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv člověka na lokální vývoj holocénní vegetace v nivě řeky Swider (Polsko)
Další názvy
    Human impact in the development of the Holocene vegetation in floodplain of the Swider River (Poland)
Autor
    Břízová, Eva
    Szwarczewski, Piotr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2005
Výraz tezauru
    palynology, floodplain, organic sediments, stratigraphy, Quaternary, Holocene, radiocarbon dating, Swider River, Poland
Klíčové slovo
    člověka
    Holocénní
    Lokální
    Nivě
    Polsko
    řeky
    Swider
    Vegetace
    Vliv
    Vývoj
Abstrakt (česky)
   Organické kvartérní sedimenty v nivě řeky Swider (střední Polsko, ca 75 km jv. od Varšavy) byly podrobeny pylové analýze na lokalitách Seroczyna a Stoczek Lukowski. Vývoj vegetace obou paleomeandrů, jak ukazuje pylová analýza a radiokarbonové datování, je zařazen do subboreálu a hlavně do subatlantika.
Abstrakt (anglicky)
   Human impact in the development of the Holocene vegetation in floodplain of the Swider River (Poland)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014