Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv PCE superplastifikátorů na směsi cementu s vápencem
Další názvy
    Influence of PCE superplasticizers on blends of Portland cement and limestone
Autor
    Boháč, Martin
    Staněk, Theodor
    Všianský, Dalibor
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Rok
    2009
Poznámky
    Akce: 2009/04/07 ; Pardubice
Výraz tezauru
    hydration
    limestone
    Portland cement
    superplasticizer
Klíčové slovo
    Cementu
    PCE
    Směsi
    Superplastifikátorů
    Vápencem
    Vliv
Abstrakt (česky)
   Směs portlandského cementu s mletým vápencem spadající do druhu cementu CEM II/A-LL dle ČSN EN 197-1 byl modifikován dvěma superplastifikátory (SP) na bázi PCE. Byl popsán vliv obou SP na hydratační, reologické a kolorimetrické vlastnosti dále na vývoj pevností a fázové složení modifikované směsi.
Abstrakt (anglicky)
   Směs portlandského cementu s mletým vápencem spadající do druhu cementu CEM II/A-LL dle ČSN EN 197-1 byl modifikován dvěma superplastifikátory (SP) na bázi PCE. Byl popsán vliv obou SP na hydratační, reologické a kolorimetrické vlastnosti dále na vývoj pevností a fázové složení modifikované směsi.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012