Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv anizotropie a minerálního složení na dilataci hornin
Autor
    Plevová, Eva
    Šugárková, Věra
Konference
    Sjezd chemických společností (58. : 04.09.2006-08.09.2006 : Ústí nad Labem, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    abstrakt
Zdrojový dokument - monografie
    Chemické listy
Strany
    Roč. 100, č. 8 (2006), s. 639-639
Poznámky
    Projekt: GA105/04/1019, GA ČR
    Rozsah: 1 s. : CD, http://chemicke-listy.vscht.cz
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    anizotropie
    dilatace
    minerální složení
Klíčové slovo
    Anizotropie
    Dilataci
    Hornin
    Minerálního
    Složení
    Vliv
Abstrakt (česky)
   Vliv působení teploty na výsledné vlastnosti hornin představuje složitý proces, který je výrazně ovlivňován složením a vlastnostmi daného materiálu. Příspěvek je zaměřen na posouzení vlivů složení a stavby hornin ne jejich teplotní roztažnost spolu s vlivem fázových změn a dalších reakcí probíhajících v systému během tepelného namáhání daného mateiálu.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012