Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv druhové skladby (Picea abies a Fagus sylvatica) na dlouhodobou acidifikaci lesních půd
Další názvy
    The tree species (Picea abies and Fagus sylvatica) influence on long-term acidification of forest soil
Autor
    Hofmeister, Jan
    Hruška, Jakub
    Oulehle, Filip
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Lesnický výzkum v Krušných horách
Strany
    7
Poznámky
    Akce: 2006/04/20 ; Teplice
Výraz tezauru
    beech, spruce, acidification, recovery
Klíčové slovo
    Abies
    Acidifikaci
    Dlouhodobou
    Druhové
    Fagus
    Lesních
    Picea
    Půd
    Skladby
    Sylvatica
    Vliv
Abstrakt (česky)
   Vliv druhové skladby lesa na dlouhodobou acidifikaci lesních půd byl sledován na lokalitě Načetín v 70leté smrkové monokultuře a ve více jak 120letém přirozeném bukovém lese v PR Bučina na Kienhaidě. I přes pokles depozice síry v 90tých letech 20. století nedošlo k významnému zlepšení chemismu půdního prostředí. Depozice síry a dusíku byla dvojnásobná ve smrkovém lese v porovnání s bukovým porostem v roce 2004 a 2005, díky většímu uplatnění suché složky depozice. V půdních vodách ve smrkovém lese byla neutralizace zprostředkována především ionty hliníku, což mělo za následek až dvojnásobné koncentrace ve srovnání s bukovým porostem. V dlouhodobém výhledu budou chemické parametry půdních roztoků i nadále nepříznivé a to zejména ve smrkovém lese. Z výsledku jasně vyplývá, že listnaté porosty jsou schopny účinně bránit půdní acidifikaci v dlouhodobém měřítku.
Abstrakt (anglicky)
   The tree species (Picea abies and Fagus sylvatica) influence on long-term acidification of forest soil
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014