Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv geologické stavby na zvýšení hodnot radonu v objektech situovaných na nízkém radonovém indexu
Další názvy
    Influence of geology on enhanced indoor radon concentrations in dwellings situated on low radon index bedrock
Autor
    Barnet, Ivan
    Fojtíková, Ivana
    Pacherová, Petra
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Svazek/č.
    Č. srpen
Strany
    6
Rok
    2008
Výraz tezauru
    low radon index bedrock, enhanced indoor radon
Klíčové slovo
    Geologické
    Hodnot
    Indexu
    Nízkém
    Objektech
    Radonovém
    Radonu
    Situovaných
    Stavby
    Vliv
    Zvýšení
Abstrakt (česky)
   Článek popisuje geologické příčiny zvýšených koncentrací radonu v objektech na podloží s nízkým radonovým indexem
Abstrakt (anglicky)
   Influence of geology on enhanced indoor radon concentrations in dwellings situated on low radon index bedrock
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014