Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv geologického podloží na chřadnutí smrčin v západních Čechách: vyhodnocení 21 petrograficky homogenních povodí Slavkovského lesa metodami dálkového průzkumu Země na 7 různých horninách
Další názvy
    Influence of geological substrate on the spruce decline in western Bohemia: Evaluation of 21 petrologically homogenous catchments on 7 different bedrocks in the Slavkov Forest by the remote sensing methods. Malenovský Z., Cudlín P., Krám P.
Autor
    Cudlín, Pavel
    Krám, Pavel
    Malenovský, Zdeněk
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Atmosférická depozice 2004
Strany
    8
Poznámky
    Akce: 2004 ; Tejmlov, Šumava
Výraz tezauru
    Norway spruce, bedrock geochemistry, water chemistry, tree health, alkalinity, calcium, magnesium, catchments, satelite remote sensing
Klíčové slovo
    21
    Chřadnutí
    Čechách
    Dálkového
    Geologického
    Homogenních
    Horninách
    Lesa
    Metodami
    Petrograficky
    Podloží
    Povodí
    Průzkumu
    Různých
    Slavkovského
    Smrčin
    Vliv
    Vyhodnocení
    Západních
    Země
Abstrakt (česky)
   Nejméně poškozených smrkových porostů bylo nalezeno na povodích s podložím serpentinitu. Nepatrně vyšší bylo poškození v případě podloží budovaného neovulkanity, rulami a granity a nejvyšší procento bylo zjištěno na podloží tvořeném svorem, amfibolitem a leukogranitem. Pořadí odolnosti povodí vůči acidifikaci sestavené na základě ANC a alkality povrchových vod je obdobné pořadí odolnosti podle poškození smrků. Jediný výrazný rozdíl je u amfibolitu, který je díky svému vysokému obsahu vápníku a hořčíku sice geochemicky vhodným prostředím pro výživu smrků, ale jílovité půdy vytvářejí nepříznivé hydrické poměry v amfibolitových povodích.
Abstrakt (anglicky)
   Influence of geological substrate on the spruce decline in western Bohemia: Evaluation of 21 petrologically homogenous catchments on 7 different bedrocks in the Slavkov Forest by the remote sensing methods. Malenovský Z., Cudlín P., Krám P.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014