Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv geologického podloží na obsah přírodních radionuklidů v podzemních vodách, mapy radonového indexu a možnosti odstranění radionuklidů při úpravě vody
Další názvy
    Influence of geological bedrock on the natural radionuclides´concentrations, radon index maps, possibilities of ground water remediation
Autor
    Barnet, Ivan
    Hanslík, Eduard
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2012
Zdrojový dokument - monografie
    Radioaktivní látky v životním prostředí
Poznámky
    Počet výtisků: 150
Výraz tezauru
    radionuclides in bedrock waters
Klíčové slovo
    Geologického
    Indexu
    Mapy
    Možnosti
    Obsah
    Odstranění
    Podloží
    Podzemních
    Přírodních
    Radionuklidů
    Radonového
    úpravě
    Vliv
    Vodách
    Vody
Abstrakt (česky)
   kapitola popisuje korelaci mezi výskytem radonu v geologickém podloží a v podzemních vodách na vybraných horninových typech České republiky a metody odstraňování radionuklidů z podzemních vod
Abstrakt (anglicky)
   Influence of geological bedrock on the natural radionuclides´concentrations, radon index maps, possibilities of ground water remediation
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014