Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv hlubšího geologického podloží na koncentraci radonu v kvartérních sedimentech
Další názvy
    The influence of geological basement on the soil gas radon concentrations measured on Quaternary sediments
Autor
    Barnet, Ivan
    Pacherová, Petra
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    2
Rok
    2009
Výraz tezauru
    soil gas radon, Quaternary sediments,Central Bohemian Plutonic complex
Klíčové slovo
    Geologického
    Hlubšího
    Koncentraci
    Kvartérních
    Podloží
    Radonu
    Sedimentech
    Vliv
Abstrakt (česky)
   Radon v kvartérních sedimentech byl měřen na 5 profilech protínajících středočeský pluton a jeho lem. Výsledky měření potvrdily korelaci radonu v objektech a v hlubším podloží kvartérních sedimentů, což umožní detailizovat kategorii přechodného radonového indexu.
Abstrakt (anglicky)
   The influence of geological basement on the soil gas radon concentrations measured on Quaternary sediments
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014