Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv hydromelioračních staveb na hydrologické procesy v zemědělsky využívaném povodí
Údaj o odpovědnosti
    Gerhard Hemerka, Klaudius Kasprzak
Další názvy
    The influence of soil reclamation constructions on hydrologic processes in a drainage basin used for agriculture
Autor
    Hemerka, Gerhard
    Kasprzak, Klaudius
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Vodní hospodářství
Svazek/č.
    Roč. 41, č. 4
Strany
    s. 123-125
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Předmětová skupina
    hydrodynamika
    infiltrace
    meliorace
    odvodňování
    zemědělství
Klíčové slovo
    Hydrologické
    Hydromelioračních
    Povodí
    Procesy
    Staveb
    Vliv
    Využívaném
    Zemědělsky
Abstrakt (česky)
   V článku je diskutován problém optimalizace hydromelioračních zásahů v zemědělsky využívaném povodí. Je možno regulovat infiltraci a povrchový a podzemní odtok, problematické je ovlivňování výparu. Pro zvýšení účinnosti regulace hydrologických procesů z hlediska závlahových staveb a malých vodních nádrží je nutné dodržovat analyzované zásady a opatření
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012