Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů
Autor
    Novotný, J.
    Rybář, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Svazek/č.
    -, č. 3
Strany
    s. 13-28
Rok
    2005
Poznámky
    Projekt: GA205/03/0335, GA ČR, CZ
    Projekt: GA205/05/2188, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Impact of climatogenic factors on stability of natural and anthropogenous slopes
    Rozsah: 16 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    man-made slopes
    meteorological factors
    natural slopes
Klíčové slovo
    Antropogenních
    Faktorů
    Klimatogenních
    Přirozených
    Stabilitu
    Svahů
    Vliv
Abstrakt (česky)
   Je posuzován vliv jednotlivých složek klimatu na vznik a vývoj svahových pohybů na přirozených i uměle vytvářených svazích v sedimentárních horninách Českého masivu.
Abstrakt (anglicky)
   Impact of climate components on slope movements in sedimentary rocks of the Czech Massive has been assessed. Attention is devoted to the natural slopes but also failures in artificially created slopes.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012