Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv lesnictví na acidifikaci a nutriční degradaci půd
Další názvy
    Impact of forestry on acidification and nutrient degradation of forest soil
Autor
    Hruška, Jakub
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2002
Zdrojový dokument - monografie
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd-limitující faktor současného lesnictví
Výraz tezauru
    Acidfication, nutrient degradation, forest soils, forestry, base cations uptake, spruce monoculture
Klíčové slovo
    Acidifikaci
    Degradaci
    Lesnictví
    Nutriční
    Půd
    Vliv
Abstrakt (česky)
   V kapitole D.3. je pomocí měřených dat a aplikace modelu mAGIC kvantifikován vliv lesnictví na ochuzování půd o bazické kationty. Intenzivní lesní hospodaření je zodpovědno za zhruba 1/3 celkové ztráty Ca, Mg a K v horských oblastech.Jedná se o ztráty těžbou biomasy kmenů a kůry. Zbytek ztráty jde na vrub kyselé depozice. Po poklesu depozice síry bude v příštích desetiletích lesnictví hlavním zdrojem dalšího okyselování půd, které bude limitovat regeneraci půd.
Abstrakt (anglicky)
   Impact of forestry on acidification and nutrient degradation of forest soil
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014